#جبهه_اقدام 

جناب وزیر! تغییر محل سرور تلگرام، این نجس افزار صهیونیستی و صاحبان خائن آن را تطهیر نمی کند!

 اینجا قتلگاه است... که ظاهر زیبا و فریبنده اش بعضی از مسئولین را تبدیل به بلند گوی دشمن کرده است! و باطن فاسد و ضد خداییش اعتقادات و ارزش های مردم مسلمان و شهید پرور کشورمان، امنیت و معصومیت کودکان و غیرت نوجوانان و جوانانمان را هدف گرفته است...

 چنانکه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای می فرمایند: "اگر روش های دشمن را نشناختیم و مبارزه با دشمن که می‌خواهد ما را نابود کند، به فراموشی سپردیم، بدیهی است که راهی را خواهیم رفت که دشمن می‌پسندد، یعنی راه نابودی، راه ویرانی، راه فساد"

9/8/75

❇❇❇❇❇

 جبهه اقدام انقلاب اسلامی

sapp.ir/jebheeqdam

نشر مطالب کانال بدون لینک اشکال شرعی دارد