#جبهه_اقدام 

چگونه می توان از فضایی که: 

مستقیما متعلق به دشمن است، 

و مدیریت آن در دست اوست،

 و سود مالی آن در جیب آنان واریز می شود،

و هر لحظه می توانند به محض احساس خطر، مذهبی ها را از أنجا ریپورت و حذف کنند،

 استفاده صحیح کرد؟!!

چگونه می توان در این گونه فضاها برای رضای خدا فعالیت کرد؟!!


حضرت امام خامنه ای فرمودند: "سودرسانی به دشمن جایز نیست".

اگر خواص آنقدر تأثیرگذار نیستند که مردم را از آنجا خارج کنند پس در این نرم افزارها چه می کنند؟!! 

اگر تأثیر گذار هستند پس چرا مردم را از این ذلت خارج نمی کنند؟!!


آیا ما نباید از این ذللت اطلاعاتی و  ذلت فرهنگی خارج شویم؟!!

قائده نفی سبیل همان حرمت سود رسانی به دشمن از طرف مسلمین است.

❇❇❇❇❇

کانال جبهه اقدام در پیام رسان سروش

sapp.ir/jebheeqdam

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز است