🔷🔷🔷🔷🔷


دشمن بداند اینبار پای طلبه های انقلابی در میان هست....✊

👌کانال روشنگری در فضای مجازی 

با حضور کارشناسان طلبه و  پاسخگو ی تشکیلات جبهه اقدام در مورد شبهات شبکه های صهیونیستی فضای مجازی

مبارزه با ابزار نفوذ دشمنان صهیونیستی اولین قدم در آتش به اختیار بودن افسران جنگ نرم...


✅به فرمان امام خامنه ای ما تا تحقق شبکه ی ملی اطلاعات آتش به اختیاریم. ان شاءالله

✌✌✌✌✌


✅http://sapp.ir/jangnarmb