#جبهه_اقدام 

در خانه اگر کس هست، یک حرف بس است.

#استفتاء فوق برای بزرگوارانی که قائل به کار فرهنگی در میدان دشمن از جمله #تلگرام و 

#اینستاگرام هستند.

✳✳✳✳

کانال جبهه اقدام انقلاب اسلامی

http://sapp.ir/jebheeqdam

نشر مطالب کانال بدون لینک اشکال شرعی دارد.