#جبهه_اقدام 

این روزها "العاقل یکفی بالاشارة" روایت تلخ و جانکاهی است از عدم توجه مسئولین در اداره ی فضای مجازی"رها شده، غیر منضبط و غیر قابل کنترل" کشور شهید پرور ایران!


 گویا فضای مجازی تنها در چند شبکه ی ضد اجتماعی صهیونیستی (بخوانید جاسوسکده ی صهیونیستی)

 خلاصه شده است. رهبر معظم انقلاب می فرمایند" دشمن را بشناسید، ادامه صفوف دشمن را در داخل کشور را هم بشناسید." 75/8/9


❇❇❇❇❇

 جبهه اقدام انقلاب اسلامی

sapp.ir/jebheeqdam

نشر مطالب کانال بدون لینک اشکال شرعی دارد.